"Costul vaccinării de-a lungul vieții: o privire de ansamblu în Europa de Vest"

  • Studiul evaluează costurile vaccinării pe întreaga durată a vieții pentru cetățenii din Vestul Europei.

”Vaccinarea pe tot parcursul vieții ca strategie cheie de prevenire a bolilor”

  • Studiu analizează evoluția strategiilor de vaccinare, de la cele care vizează protecția copiilor până la cele care adresează vaccinarea pe întreaga durată a vieții

"Ghiduri pentru recuperarea, construirea rezilienței și consolidarea imunizării în 2022 și ulterior"

  • Documentul Organizației Mondiale a Sănătății prezintă deficiențele la nivel mondial cu privire la imunizare în general și ghiduri prin care aceste deficiențe pot combătute

"Agenda de imunizare 2030: O strategie globală pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă"

  • Documentul lansat în aprilie 2020 de către Organizația Mondiala a Sănătății prezintă o viziune și o strategie globală pentru vaccinuri și imunizare în perioada 2021-2030

"Analiza strategiilor științifice și sociale pentru imunizarea vârstnicilor în Europa"

  • Raportul Federației Academiilor Europene de Medicină, publicat în martie 2022.

"Ghid de informare pentru vaccinarea pacienților cu boli cronice (copii și adulți)"

  • Doina Azoicăi și Alcie Nicoleta Azoicăi.

”Estimarea costului vaccinării pe durata vieții în 23 de țări europene: un studiu de modelare”

  • Estimările studiului arată că costul potențial maxim al vaccinării necesită un nivel relativ scăzut de investiții, presupunând conformitatea deplină. Aceste date ar putea fi utile pentru factorii de decizie politică în viitoarea planificare financiară și evaluare a Pm nm, NI.